2017

Komunikace mezi obcí Obora a KÚPK a text rozhodnutí KÚPK

KÚPK obdržel žádost o informace a žádané informace poskytl.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - metodiky

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla dne 10. 1. 2017 doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Doprovodná informace byla poskytnuta dne 18. 1. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - členové výběrových komisí

Dne 2. 1. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK) doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 9. 1. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - životopisy, struktura, adresář

Dne 5. 1. 2017 byly Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručeny žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 9. 1. 2017 a také bylo odkázáno na zveřejněnou informaci.