2017

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - statistická data ohledně počtu žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany ve školách PK

Dne 31. 8. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty dne 14. 9. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotní prostředky

Dne 1. 9. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 14. 9. 2017.

Dotační program Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2017

Byly žádány informace o Dotačním programu Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2017.

Poskytnutí korespondence KÚPK OKDS adresované obci Chudenín

Dne 17. srpna 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o veškerou korespondenci KÚPK adresovanou obci Chudenín, jež se týkala žadatele, a to za období říjen 2016 - srpen 2017.

Kontrola u železničních dopravců

Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") byl požádán o informace týkající se kontrol u železničních dopravců.