Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - STK

07. července 2017 08:54, aktualizováno 07:54, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 7. 6. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Bylo požadováno poskytnutí informací, resp. o poskytnutí „kopií všech rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice technické kontroly vydaných Krajským úřadem Plzeňského kraje podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon č. 56/2001 Sb.), a to vše v elektronické podobě“.

KÚPK k žádosti uvedl, že vydal dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., celkem 19 rozhodnutí. Kopii vydaných rozhodnutí KÚPK žadateli poskytl a k anonymizaci údajů vydal KÚPK rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.