2015

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

Dne 22. 7. 2015 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím "žádost o poskytnutí informací", týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, konkrétně pak:

Žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se stanovení minimálních zůstatkových průtoků a říčních kilometrů

Dne 28. 7. 2015 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím "žádost o poskytnutí informací", týkající se stanovení minimálních zůstatkových průtoků a říčních kilometrů, včetně názvu osady, na všech jezech využívaných k provozu MVE na toku řeky Úhlavy

Závazek veřejné služby v drážní dopravě

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel žádost o informace týkající se závazku veřejné služby v drážní dopravě v Plzeňském kraji. Žádané informace byly poskytnuty.

Dotazy k ubytování v soukromí

Krajskému úřad Plzeňského kraje byly doručeny dotazy k ubytování v soukromí. Krajský úřad Plzeňského kraje na ně odpověděl.

Žádost o seznam všech měst a obcí v Plzeňském kraji s uvedením jména jejich starostů (primátorů)

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla dne 11. 6. 2015 doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelem byl požadován seznam všech měst a obcí v Plzeňském kraji s uvedením jmen starostů (primátorů).