2015

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 3. 8. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týkala poskytnutí informací - kopií (dopisu, vyjádření, tvrzení nebo průvodního dopisu), který byl zaslán obcí Žihobce ohledně žadatelova odvolání.

Správní řízení týkající se zrušení trvalého pobytu

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel žádost o informace vztahující se ke správnímu řízení, které se týkalo zrušení trvalého pobytu.

Přehled počtu zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Plzeňského kraje

Na základě žádosti Krajský úřad Plzeňského kraje poskytl Přehled počtu zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Přestupky řešené Komisí k projednávání přestupků města Všeruby

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla doručena žádost týkající se přestupků řešených Komisí k projednávání přestupků města Všeruby.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se počtu aktuálně vyhlášených veřejných sbírek

Dne 16. 7. 2015 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím "žádost o poskytnutí informací", týkající se počtu aktuálně vyhlášených veřejných sbírek osvědčených krajským úřadem týkajících se záchrany a obnovy kulturního dědictví.