2015

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 4. 11. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týkala rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje v oblasti životního prostředí.

Poskytnuté informace ve věci prodeje budovy v Plasích

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů vztahující se k tomu, zda letos bylo na jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje jednáno o prodeji budovy na adrese Stará Cesta č. p. 407, nacházející se na pozemku p. č. st. 542 v k. ú. Plasy.

Kontrola Správy a údržby silnic Plzeňského kraje

V listopadu 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace vztahující se ke kontrole Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o., které se účastnila i členka Zastupitelstva Plzeňského kraje Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková. Konkrétně bylo žádáno o informace kolik hodin, případně dnů, účasti na této kontrole vykázala, jaká byly hodinová (denní) sazba za výkon této kontroly a zda a v jaké výši uplatnila cestovní náhrady. Informace byly poskytnuty.

Činnost Mgr. Daniely Wohlmuthové

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel žádost o informace týkající se činnosti Mgr. Daniely Wohlmuthové. Informace byly poskytnuty.

Činnot KÚPK dle zákona č. 106/1999 Sb. od 1. července 2015 do 26. října 2015

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel žádost o informace a informace poskytl. Informace se vztahují k jeho činnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.