2015

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 18. 9. 2015 byly poskytnuty požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace se týkaly kopií protokolu, kopie podnětu a kopií dopisů.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě žádosti ze dne 27. 8. 2015 byly Krajským úřadem Plzeňského kraje poskytnuty informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se schválení realizace obecní kompostárny a udělení dotace na její zbudování žadatelem.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 2. 9. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace. Informace byla povinným subjektem poskytnuta dne 4. 9. 2015.

Informace o referentovi KÚPK

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel žádost o informace o zaměstnanci Plzeňského kraje zařazeného do Krajského úřadu Plzeňského kraje.