2015

Výše platu a odměn ředitele Krajského úřadu Plzeňského kraje

Dne 25. února 2015 poskytl Krajský úřad Plzeňského kraje na základě žádosti z ledna 2015 informace o výši hrubého platu (včetně benefitů) a hrubých odměn ředitele Krajského úřadu Plzeňského kraje. Informace byly poskytnuty za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014.

Aktuálně vyhlášené a v roce 2014 ukončené veřejné sbírky v oblasti kulturního dědictví

Dne 4. února 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací (dále jen „žádost“) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se vztahovala k aktuálně vyhlášeným a v roce 2014 ukončeným veřejným sbírkám v oblasti kulturního dědictví. V příloze vádíme požadované informace.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se sdělení, jak Krajský úřad Plzeňského kraje naložil s podnětem postoupeným od Police ČR týkajícím se nezákonného vybírání poplatků za připojení na obecní kanalizaci obce Žihobce

Dne 3. února 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o zodpovězení následujících dotazů.

Zaměstnanci Plzeňského kraje a dobrovolníci

V roce 2015 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o sdělení následujících informací Krajský úřad Plzeňského kraje k otázkám připojil odpovědi.

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Úněšov a Městem Všeruby, přestupkové agendy.

Dne 6. 1. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace týkající se veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Úněšov a Městem Všeruby, přestupkové agendy. Konkrétně pak: K dané problematice skutečně nebyla od 1. 1. 2015 uzavřena návazná veřejnoprávní smlouva nebo se jedná při nezveřejnění o administrativní vadu při porušení příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb.? Pokud byla uzavřena, kdo je fakticky správním orgánem k projednávání zákonem č. 200/1990 Sb., stanovených přestupků, pokud jsou spáchány v územním obvodu obce Úněšov a kdo je i při součinnosti dle § 58 téhož zákona pro PČR Úněšov příslušným správním orgánem k oznamování přestupků? Trvá druhostupňový (odvolací orgán) KÚPK stále na shodném závěru se správním orgánem Všeruby, že dne 20. 10. 2013 se ve vztahu k manželce, synovi a jeho autu nikdo, ničeho, ani přestupků, o kterých se řízení vedlo, nedopustil a že tudíž rozhodnutí při aplikaci § 76/1 a) zákona o přestupcích je zákonné a odpovídá i skutečnému, faktickému stavu?