2015

Žádost týkající se rozhodování o stížnostech dle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla doručena žádost týkající se rozhodování o stížnostech dle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Informace byly poskytnuty a lze je nalézt v obsahu článku a v přílohách.

Jmenný seznam všech porodních asistentek, kterým Krajský úřad Plzeňského kraje oprávnění vydal (či je registroval)

Žádáno bylo o jmenný seznam všech porodních asistentek, kterým Krajský úřad Plzeňského kraje oprávnění vydal (či je registroval). Informace byla poskytnuta.

Žádost týkající se kontrol provedených KÚPK dle zákona o zdravotních službách

Byla doručena žádost týkající se kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje dle zákona o zdravotních službách.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – Poskytnutí ekonomických dat z provozu parkovacího domu Klatovské nemocnice, a. s.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – Poskytnutí ekonomických dat z provozu parkovacího domu Klatovské nemocnice, a. s., za roky 2013 a 2014.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – Žádost o poskytnutí rozhodnutí, kterým bylo vydáno oprávnění k poskytování zdravotnických služeb některým subjektům.