2015

Územně plánovací dokumentace - území sídla Šťáhlavice

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byly doručeny dva dotazy k územně plánovací dokumentaci sídla Šťáhlavice. Krajský úřad Plzeňského kraje dotazy zodpověděl.

Dotazy k přezkoumání hospodaření obce Obora

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byly doručeny dotazy k přezkoumání hospodaření obce Obora v návaznosti na zaslaný podnět.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se sdělení ohledně přestupkového řízení vedeného Přestupkovou komisí Města Všeruby

Dne 19. března 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se sdělení ohledně veřejných zakázek a veřejných investic Plzeňského kraje

Dne 9. března 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se sdělení seznamu registrovaných kompostáren s kapacitou nad 150 t/rok v Plzeňském kraji

Dne 6. března 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.