2015

Žádost o informace týkající se oblasti soukromých bezpečnostních služeb

Dne 2. 11. 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se oblasti soukromých bezpečnostních služeb. Žádost obsahovala celkem 5 otázek. Otázka č. 1 - Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních agentur (SBS)? Otázka č. 2 - Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje? Otázka č. 3 - Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH? Otázka č. 4 - Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? Otázka č. 5 - Od 1. 1. 2016 došlo ke zvýšení minimálních mzdových tarifů, uvažujete (nebo jste již realizovali) o navýšení ceny za služby SBS?

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 23. 10. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týkala státní dotace v oblasti primární prevence rizikového chování na školách.

Přestupky řešené Komisí k projednávání přestupků města Všeruby

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 14. 10. 2015 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vztahující se k přestupkovým řízením. Informace byly poskytnuty dne 26. 10. 2015. Vzhledem k tomu, že poskytnuté informace obsahují velké množství osobních údajů, nebude Krajský úřad Plzeňského kraje tyto poskytnuté informace zveřejňovat.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 4. 10. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK) doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomické řízení příspěvkových organizací

Dne 26. září 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost je věnována ekonomickému řízení příspěvkových organizací.