Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

10. srpna 2015 09:22, aktualizováno 08:22, Mgr. Daniela Wohlmuthová
  1. Počet případů vznesených vůči Vašemu úřadu o náhradu škoedy s odkazem na zákon č. 82/1998 v eltech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015?
  2. Výše škody, kterou Vás úřad vyplatil na základě zákona č. 82/1998 Sb. v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015?
  3. Počet případů, ve kterých Váš úřad vymáhal vzniklou škodu po úřednících v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
  4. Výše vymáhané škody po úřednících (tzv. výše regresu) v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015?
  5. Výše škody, která byla úředníky uhrazena( (uhrazený regres) v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015?

K výše uvedeným dotazům bylo sděleno následující:

Ad 1) Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel celkem 5 požadavků o náhradu škody s odkazem na zák. č. 82/1998 Sb. v letech 2010 – 2015, konkrétně.

2010 – 1

2011 – 0

2012 – 0

2013 – 1

2014 – 1

2015 – 2

 

Jednalo se o požadavky ze strany Ministerstva dopravy.

 

Ad 2) Krajský úřad nevyplatil žádnou náhradu škody s odkazem na zákon č. 82/1998 Sb., protože ani v jednom případě nebyl zákonný důvod pro náhradu škody.

Ad 3) - 5) Vzhledem k nulové úhradě náhrady škody Krajského úřadu Plzeňského kraje nevymáhal úřad žádnou škodu po úřednících.