2015

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se softwaru pro vedení spisové služby používaného KÚPK

Dne 12. dubna 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se udělování pokut v roce 2014 za porušování zákona č. 20/1987 Sb., zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Dne 29. března 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o platu zaměstnance

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel žádost o informace a žádost v termínu vyřídil.

Informační kampaně v posledních letech

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel žádost o informace týkající se informačních kampaní konaných v posledních letech. Slova "informační kampaň" žadatel konkrétně vymezil.

Poskytnutí informací k PPP projektům

Informace o podílu Plzeňského kraje na PPP (public private partnership) projektech.