2015

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádostí o informace byl požadován seznam škol a školských zařízení nacházejících se na území kraje/města, včetně adres a emailových kontaktů, a to škol mateřských, základních a středních.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 30. 9. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 29. 9. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se realizace obecní kompostárny.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů

Dne 22. 9. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.