2015

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 11. 12. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se kopií vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Mzda zaměstnaců krajského úřadu a plat hejtmana Plzeňského kraje

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Požadované informace byly poskytnuty.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 8. 12. 201 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace se týkala používání právního informačního systému CODEXIS.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 7. 12. 2015 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týkala poskytování zdravotní péče v oboru ortopedie, traumatologie - ambulantní péče, pneumologie a ftizeologie - ambulantní péče.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - kopie informace o průběhu řízení pod č. j. RR/2724/15

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 1. 12. 2015 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti žadatelé požadovali konkrétně kopii informace o průběhu řízení od KÚPK, odboru regionální rozvoje pod č. j. RR/2724/15.