Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

12. října 2015 14:53, aktualizováno 13:53,

Dne 29. 9. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). V žádosti bylo požadováno zaslání veškerých zápisů z jednání mezi ředitelkou ZUŠ Plzeň a Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem školství, mládeže a sportu. Informace byly poskytnuty na adresu žadatele v zákonem daném termínu. Informace byly poskytnuty dne 9. 10. 2015.