Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

12. října 2015 15:04, aktualizováno 14:04,

Dne 30. 9. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Bylo požadováno poskytnutí informací, a to "stanoviska MŽP ze dne 10. 7. 2015, č. j. 21345/ENV/15, které se týká výstavby spalovny komunálních odpadů v Chotíkově". Informace byly poskytnuty v zákonem daném termínu, a to dne 9. 10. 2015.