Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů

25. září 2015 13:27, aktualizováno 12:39,

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla dne 22. 9. 2015 doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). V žádosti byly požadovány bližší informace o využití údajů žadatele z registru obyvatel. Informace byla poskytnuta dne 25. 9. 2015 do datové schránky žadatele.