Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

14. října 2015 09:50, aktualizováno 08:50, Mgr. Daniela Wohlmuthová

Žádostí o informace byl požadován seznam škol a školských zařízení nacházejících se na území kraje/města, včetně adres a emailových kontaktů, a to škol mateřských, základních a středních.

Tento seznam lze nalézt v následujícím odkazu:

/clanek/seznam-skol-a-skolských-zarizeni.