Přestupky řešené Komisí k projednávání přestupků města Všeruby

26. října 2015 10:22, aktualizováno 09:22, Mgr. Daniela Wohlmuthová

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 14. 10. 2015 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vztahující se k přestupkovým řízením. Informace byly poskytnuty dne 26. 10. 2015. Vzhledem k tomu, že poskytnuté informace obsahují velké množství osobních údajů, nebude Krajský úřad Plzeňského kraje tyto poskytnuté informace zveřejňovat.