Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

23. října 2015 12:16, aktualizováno 11:16,

Dne 4. 10. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK) doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti bylo požadováno poskytnout informace k hospodaření s investičními prostředky v letech 2009 - 2014. Jednalo se o 10 otázek k přípravě a realizaci investičních projektů. Informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě, a to dne 19. 10. 2015.