Žádost o informace týkající se oblasti soukromých bezpečnostních služeb

11. listopadu 2015 11:44, aktualizováno 10:44, Mgr. Daniela Wohlmuthová

K následujícím otázkám poskytl Krajský úřad Plzeňského kraje tyto informace:

Ad 1) - KÚPK využívá služeb soukromých bezpečnostních služeb (SBS).

Ad 2) - SBS odpracuje pro naši organizaci měsíčně průměrně 1 908 hodin.

Ad 3) - Hodinová sazba za fyzickou ostrahu poskytovanou soukromou bezpečnostní službou činí Kč 84,- bez DPH.

Ad 4) - Jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů KÚPK nevyužívá.

Ad 5) - O navýšení ceny za služby SBS neuvažujeme.