Poskytnuté informace ve věci prodeje budovy v Plasích

24. listopadu 2015 10:33, aktualizováno 09:33, Mgr. Daniela Wohlmuthová

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 9. 11. 2015 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vztahující se k tomu, zda letos bylo na jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje jednáno o prodeji budovy na adrese Stará cesta č. p. 407, nacházející se na pozemku p. č. st. 542 v k. ú. Plasy. Informace byly poskytnuty dne 20. 11. 2015 a to, že Zastupitelstvem Plzeňského kraje nebylo do současné doby jednáno o prodeji budovy Stará Cesta č. p. 407, Plasy, tvořící součást pozemku parc. č. st. 542 v k. ú. Plasy.