Činnost Mgr. Daniely Wohlmuthové

13. listopadu 2015 09:27, aktualizováno 08:36, JUDr. Ivana Houšková

Žádáno bylo o následující:

  1. Sdělení sjednané (stanovené) pracovní náplně právníka zařazeného do odboru kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského kraje Mgr. Daniely Wohlmuthové.
  2. Sdělení počtu žádostí o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., které za Plzeňský kraj jako povinný subjekt vyřizovala v období od 1.8.2015 do 26.10.2015 Mgr. Daniela Wohlmuthová – právník odboru kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského kraje.
  3. Sdělení počtu postoupených stížností na postup povinných subjektů ve věcech podaných žádostí o informace, které jako právník zařazený do odboru kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského kraje vyřizovala v období od 1.8.2015 do 26.10.2015 Mgr. Daniela Wohlmuthová.

K jednotlivým bodům uvádíme:

  1. V pracovní náplni Mgr. Daniely Wohlmuthové jsou uvedeny následující činnosti: vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., vyřizování stížností dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyřizování petic, další činnosti dle pokynů vedoucího odboru.
  2. Těchto žádostí je 7.
  3. Žádná taková stížnost není.