Kontrola Správy a údržby silnic Plzeňského kraje

23. listopadu 2015 16:10, aktualizováno 15:10, JUDr. Ivana Houšková

V listopadu 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace vztahující se ke kontrole Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o., které se účastnila i členka Zastupitelstva Plzeňského kraje Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková. Konkrétně bylo žádáno o informace kolik hodin, případně dnů, účasti na této kontrole vykázala, jaká byly hodinová (denní) sazba za výkon této kontroly a zda a v jaké výši uplatnila cestovní náhrady. Informace byly poskytnuty.