Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - dodávky elektřiny

obrazek
24. září 2021 14:25, Mgr. Vladimír Král
Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) obdržel dne 16. 9. 2021 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v tomto znění:

„Dobrý den,
žádám tímto o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Konkrétně žádám o poskytnutí následující informace:
1) Kdy (přesné datum) váš územní samosprávný celek soutěžil silovou elektrickou energii na r. 2022, příp. na r. 2023?
2) Jaké ceny pro uvedené roky byly vysoutěženy na:
a) Vysoké napětí
b) Veřejné osvětlení (pokud bylo soutěženo zvlášť od ostatního vysokého napětí)
c) Nízké napětí
3) Soutěžili jste na komoditní burze? Pokud ano, na jaké?
4) Kdo (stačí funkční zařazení dané osoby) u vašeho územního samosprávného celku rozhoduje o tom, kdy přesně má být elektřina soutěžena (kdo rozhoduje o správném okamžiku soutěže)?
5) Jakou cenu elektřiny v členění dle bodu 2) se vám podařilo vysoutěžit pro roky 2018,2019,2020 a 2021?
6) Pokud nebyla (nebude) silová elektrická energie soutěžena, jak jste její cenu zajistili (zajistíte) pro roky 2018 - 2023?“

K žádosti KÚPK poskytl tyto informace:

1) Silová elektrická energie pro rok 2022 (a 2021) byla soutěžena dne 15. 1. 2020.
2) Pro vysoké napětí: 1 320 Kč/MWh; pro nízké napětí: 1 375 Kč/MWh; elektřina pro veřejné osvětlení se nesoutěžila.
3) Na Českomoravské komoditní burze Kladno.
4) Statutární orgán organizace Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace.
5) Rok 2018:
    - Vysoké napětí: 745 Kč/MWh,
    - Nízké napětí: 752 Kč/MWh
    Roky 2019, 2020:
    - Vysoké napětí: 1 239 Kč/MWh,
    - Nízké napětí – 1 250 Kč/MWh
6) Dodávky elektřiny se soutěžily.