Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - fond zaměstnavatele

obrazek
17. září 2021 11:43, aktualizováno 12:44, Mgr. Vladimír Král
Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) obdržel dne 9. 9. 2021 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v tomto znění:

„Pokud byl u vašeho kraje zřízen sociální fond (fond zaměstnanců či obdobný peněžní fond, ze kterého jsou vypláceny zaměstnancům benefity), pak prosím o zodpovězení níže uvedených dotazů:
1) Vyplácíte některé benefity v peněžní formě (např. dary při pracovních výročích, životních výročích, ošatné apod.)?
2) Pokud ano, jak jsou účtovány povinné odvody (odvody na zdravotní a sociální pojištění) zaměstnavatele z vyplaceného peněžního benefitu?
a. Odvody jsou účtovány na vrub sociálního fondu či obdobného peněžního fondu, tj. snižuje se o tyto odvody rozpočtovaná částka sociálního fondu
b. Odvody jsou účtovány na stejnou položku rozpočtu jako povinné pojistné u mezd, tj. nejsou hrazeny ze sociálního či obdobného fondu
3) Pokud jde povinný subjekt cestou 2)a., uvádí v rozpočtu sociálního fondu položku „odvody zaměstnavatele“ vč. předpokládané částky? Pokud nikoli, zahrnuje tyto odvody do položky sociálního fondu, ze které byl peněžitý příspěvek vyplacen?
4) Pokud jde povinný subjekt cestou 2)b., uvádí v důvodové zprávě k rozpočtu tuto informaci v rámci odvodů povinného pojistného zaměstnavatele?“

K Vaší žádosti o informace uvádíme: Plzeňský kraj jako zaměstnavatel má zřízen tzv. Fond zaměstnavatele, ze kterého jsou čerpány benefity určené zaměstnancům zařazeným do krajského úřadu (v peněžní formě např. příspěvek na ošacení). Povinné odvody jsou vždy účtovány v rámci Fondu zaměstnavatele a odvody jsou vždy samostatně rozpočtovány v rámci výše uvedeného fondu – mají samostatné prvky (položky) včetně předpokládané částky.