Informace poskytnuté dle InfZ - mediální služby

05. října 2021 07:02, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 10. 9. 2021 byla Plzeňskému kraji - Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž základě žadatel žádal poskytnutí následující informace (citujeme):
„Chtěl bych Vás poprosit o přehled subjektů, se kterými váš krajský úřad od roku 2016 podepsal smlouvy jako s externisty poskytující služby zaměřené na PR nebo mediální poradenství, mediální nebo PR analýzy, externí komunikaci, správu nebo analýzu sociálních sítí a další podobné činnosti. U každého subjektu prosím o informaci, od kdy do kdy pro úřad pracoval, jaká byla náplň jeho činnosti, a kolik mu bylo vaším úřadem vyplaceno za dané období. O dané informace prosím bez ohledu, jestli byl daný externista k dispozici pouze některému z volených představitelů kraje nebo představitelům kraje či krajského úřadu jako takovým.“

KÚPK k předmětu žádosti sdělil, že KÚPK nespolupracoval a ani v současné době nespolupracuje ve shora uvedených oblastech s žádnými externisty, tj. od roku 2016 nepodepsal žádné smlouvy s externisty poskytující služby zaměřené na PR nebo mediální poradenství, mediální nebo PR analýzy, externí komunikaci, správu nebo analýzu sociálních sítí a další podobné činnosti.