Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - počet zaměstnanců a platové třídy

obrazek
21. října 2021 15:58, Mgr. Vladimír Král

Dne 15. 10. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), kterou byly požadovány tyto informace:

- počet úředníků v pracovním poměru podle zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
- počty úředníků v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.


Dne 21. 10. 2021 byly k žádosti poskytnuty tyto informace:

1. Počet úředníků v pracovním poměru dle zák. č. 312/20002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, k Plzeňskému kraje k 30. 9. 2021 je 377.

2. Počty úředníků dle zařazení v platových třídách:

Platová třídaPočet úředníků
9. platová třída
24
10. platová třída
131
11. platová třída
162
12. platová třída
41
13. platová třída
18
15. platová třída
1