2021

Informace poskytnuté dle InfZ - události realizované KÚPK v letech 2019 - 2021

KÚPK obdržel dne 9. prosince žádost o informace, týkající se událostí, jež KÚPK realizoval v letech 2019 - 2021. Dne 30. prosince 2021 byly informace v části poskytnuty, v části je vyžadována úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání.

Informace poskytnutá dle InfZ - informace k uloženým pokutám a stížnostem na poskytovatele zdravotních služeb

Dne 20. 12. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k uloženým pokutám a stížnostech na poskytovatele zdravotních služeb. Informace byla dne 5. 1. 2022 poskytnuta ...

Informace poskytnuté dle InfZ - rozhodnutí ORR KÚPK

Dne 30. 11. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 15. 12. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - pojistné smlouvy

Dne 16. 11. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty v prodloužené lhůtě pro vyřízení žádosti dne 13. 12. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - porodní asistentky

Dne 25. 11. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 10. 12. 2021.