2021

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - veřejné zakázky a org. struktura

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla dne 12. 2. 2021 doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 19. 2. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - finanční prostředky na činnost školy

Dne 23. 2. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 3. 3. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - dopravní přestupky

Dne 15. 2. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 1. 3. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - energetický monitoring

Dne 15. 2. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 1. 3. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - místa, kde lze konat shromáždění dle nařízení obce

Dne 7. 2. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 22. 2. 2021.