Informace poskytnutá dle InfZ - informace k uloženým pokutám a stížnostem na poskytovatele zdravotních služeb

obrazek
07. ledna 2022 12:18, Ing. Bc. Tomáš Krásný

Dne 22. 12. 2021 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena elektronická žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požádal poskytnutí následujících informací, cit.:

„1. Byla uložena pokuta, konkrétně poskytovateli zdravotních služeb Mulačova nemocnice, s.r.o., IČ 25202189, sídlem Dvořákova 1207/17, 301 00 Plzeň, ohledně porušení práv dětského pacienta například za neumožnění hospitalizace zákonného zástupce například kojící matky spolu s nezletilým dítětem za rok 2020-2021?
2. Byla uložena pokuta, konkrétně poskytovateli zdravotních služeb Mulačova nemocnice, s.r.o., IČ 25202189, sídlem Dvořákova 1207/17, 301 00 Plzeň ohledně správného a průkazného vedení zdravotnické dokumentace za rok 2020-2021?
3. Pokud byla uložena pokuta, obecně nějakému poskytovateli zdravotních služeb v Plzeňském kraji, za rok 2020-2021 ohledně správného a průkazného vedení zdravotnické dokumentace, jaká částka?
4. Pokud byla uložena pokuta, obecně některému poskytovateli zdravotních služeb v Plzeňském kraji, za rok 2020-2021 ohledně porušení práv dětského pacienta na přítomnost zákonného zástupce, jaká částka?
5. Kolik stížností evidoval Krajský úřad Plzeňského kraje v souvislosti s porušením práv dětského pacienta na přítomnost zákonného zástupce u všech poskytovatelů zdravotních služeb v Plzeňském kraji za roky 2019, 2020 a 2021?“

Informace byla dne 5. 1. 2022 poskytnuta a je zveřejněna v příloze níže:


Soubory ke stažení