Informace poskytnuté dle InfZ - události realizované KÚPK v letech 2019 - 2021

27. ledna 2022 08:59, Mgr. Jana Fikarová

KÚPK obdržel dne 9. prosince žádost o informace, týkající se událostí, jež KÚPK realizoval v letech 2019 - 2021. Konkrétně pak byly požadovány tyto informace:

Jaké události byly realizovány Vaší institucí, resp. v její gesci, a to vletech 2019, 2020 a 2021, konkrétně informace o realizaci konferencí, kongresů, školení, společenských událostí, pronájmů prostor, cateringů a jiných obdobných událostí, pronájmů IT nebo obdobné techniky, tlumočení, dalších obdobných akcí. Dále bylo žádáno o detailnější informace k těmto akcím v rozsahu: konkrétní místo konání, celková finanční částka, která byla hrazena a komu, počet delegátú, případně host., kteří se události zúčastnili. Dále jakým způsobem byly události zadány: jako VZ malého rozsahu bez poptávkového řízení, VZ malého rozsahu s poptávkou, VZ na základě zadávacího řízení, nebo celou akci dělal KÚPK.

Dne 30. prosince 2021 byly informace v části poskytnuty, v části je vyžadována úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání. Poskytnuté informace jsou obsaženy ve formě tabulky v příloze.

Soubory ke stažení