2020

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty k dotačnímu řízení

Dne 24. 2. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 24. 3. 2020 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k přest. řízení o úniku psa

Dne 4. 3. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 19. 3. 2020 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - žádost o dotaci na veřejné osvětlení 2

Dne 2. 3. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 16. 3. 2020 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se finančních prostředků ze SFDI a výdajů na dopravní osblužnost

Dne 8. 3. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 13.3. 2020.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se počtu výběrových řízení na stomatologické ambulance v Sušici

Dne 5. 3. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 9.3. 2020.