Informace poskytnuté dle InfZ - nákup respirátorů

05. června 2020 09:19, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 18. 5. 2020 byla Plzeňskému kraji - Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s nákupy respirátorů bylo žádáno o následující informace:

1. Od kterých firem konkrétně jste respirátory nakoupili? Proč právě od těchto?
2. Kolik firem Vám respirátory nabízelo? Koho konkrétně jste odmítli a proč?
3. Jak probíhal výběr dodavatelů? Měl kraj nějaké kritéria a jaká? Měl (má) kraj nějaký tým, který se dodávkami respirátorů zabývá? Kdo v něm je? Je v něm někdo, kdo má s těmito osobními ochrannými pomůckami zkušenost?
4. Kontrolovali jste nějak - a jak - kvalitu dodávek?
5. Kontrolovali jste nějak - a jak - zda má nabízený výrobek certifikát?

K jednotlivým bodům žádosti KÚPK uvedl, že:

ad 1) Batist Medical, a.s., Inexport s.r.o., Black Consulting s.r.o., 4BIZ B2B s.r.o., Jihočeský kraj. Dle nabídky, ceny, způsobu platby, termínu dodání.

ad 2) Celkem Plzeňský kraj na nákup osobních ochranných pomůcek obdržel 290 nabídek. Důvodem pro odmítnutí byla nevyhovující cena, způsob platby, kvalita výrobku, termín dodání apod.

ad 3) Všechny nákupy byly prováděny v úzké spolupráci s příspěvkovou organizací Plzeňského kraje - Centrální nákup, příspěvková organizace (IČ 72046635), který poskytoval všestrannou odbornou podporu pro hospodárné, účelné a efektivní vynaložení prostředků krizové rezervy. Centrální nákup, příspěvková organizace, prováděl permanentní průzkum a analýzu trhu. Vytvořil tým, který intenzivně pracoval na oslovování výrobců a dodavatelů ochranných potřeb. Prováděl analýzu obdržených nabídek, shromažďoval reference, ověřoval výhodnost nákupu, které porovnával z mnoha hledisek (např. ceny, obchodních podmínek, době dodání, výhodnosti oproti jiným nabídkám, a jiné). Předjednával konkrétní nákupy a samozřejmě poskytoval poradenství při tomto zadávání veřejných zakázek.
ad 4) Centrální nákup, příspěvková organizace, shromážděné nabídky předával k odbornému posouzení kvality všech technických parametrů a certifikací produktů, následně probíhala kontrola fyzicky při převzetí, zda zboží souhlasí se zbožím objednaným a deklarovaným nabídkou.

ad 5) Kontrolovalo se, zda výrobek vyhovuje požadavkům deklarovaným v nabídce, podle čísla specifikace produktu. Nejasnosti byly konzultovány s KHS a zdravotnickým personálem.