Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se pokut za klamavou reklamu

09. června 2020 10:33, Mgr.et Mgr. Jaroslava Chlanová
Dne 20. 5. 2020 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru  a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žadatel žádal o sdělení informací  informací týkajících se všech řízení, v rámci kterých vydal živnostenský úřad Krajského úřadu Plzeň rozhodnutí o uložení pokuty za klamavou reklamu na sociálních sítích v rámci svého výkonu dozorové činnosti v oblasti reklamy, a to v období od 1. 1. 2014 k dnešnímu dni. Pokud bylo takové řízení ukončeno pravomocným rozhodnutím, rovněž prosím o sdělení, jaké bylo znění tohoto rozhodnutí. Zejména žadatel požádal o zpřístupnění informací o uložení pokuty za skrytou reklamu.“

K žádosti poskytl KÚPK následující informace:
Krajský živnostenský úřad v rámci výkonu dozorové činnosti v oblasti regulované reklamy v době od 1. 1. 2014 do dnešního dne udělil dvě pokuty za klamavou reklamu na sociálních sítích (viz přiložená tabulka). Skrytá reklama nebyla Krajským úřadem Plzeňského kraje v uvedeném období řešena.

K ukončení řízení a pravomocným rozhodnutí uvádí KÚPK následující informace v pořadí dle tabulky zpracovaných případů:

• Sociální síť: Instagram
Podnět: reklama na konzumaci alkoholu, který měl mít pozitivní zdravotní účinky
Výše pokuty: 5 000 Kč
Porušení § 4 zák. č. 40/1995 Sb.
Forma pokuty (rozhodnutí): Bloková pokuta
Kontrolovaná na sociální síti Instagram zveřejnila reklamu na alkohol, kterou zpracovala v rozporu s § 4 zákona o regulaci reklamy a porušila tak podmínky stanovené pro obsah reklamy na alkoholické nápoje. Ve znění s § 4 zákona o regulaci reklamy je uvedeno, že reklama na alkoholické nápoje nesmí tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo že je prostředkem řešení osobních problémů.

• Sociální síť: Facebook
Podnět: klamavá reklama na koupi mobilního telefonu za zvýhodněnou cenu
Výše pokuty: 4 000 Kč
Porušení § 2 odst. 1 písm. b) zák. č. 40/1995 Sb.
Forma pokuty (rozhodnutí): Příkaz
Obviněná právnická osoba zadala reklamu na sociální síti Facebook a nabízela tedy ke koupi výrobek za určitou cenu, aniž by zveřejnila důvody, na jejichž základě se může domnívat, že nebude sama, nebo prostřednictvím jiného podnikatele schopna zajistit dodávku uvedeného nebo rovnocenného výrobku za cenu platnou pro dané období a v přiměřeném množství vzhledem k povaze výrobku, rozsahu reklamy a nabízené ceny. Jedná se o obchodní praktiku, kterou lze ve smyslu ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) v návaznosti na přílohu č. 1 písm. d) tohoto zákona považovat za nekalou. Dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele jsou nekalými praktikami zejména klamavé a agresivní obchodní praktiky. Klamavou obchodní praktikou je potom dle § 5 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele vždy praktika uvedená v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Dle přílohy č. 1 písm. d) zákona o ochraně spotřebitele „jsou obchodní praktiky vždy považovány za klamavé, pokud prodávající nabízí ke koupi výrobky nebo služby za určitou cenu, aniž zveřejnil důvody, na jejichž základě se může domnívat, že nebude sám nebo prostřednictvím jiného podnikatele schopen zajistit dodávku uvedených nebo rovnocenných výrobků nebo služeb za cenu platnou pro dané období a v přiměřeném množství vzhledem k povaze výrobku nebo služby, rozsahu reklamy a nabízené ceny (vábivá reklama).“

• Sociální síť: Instagram
Podnět: reklama na hazardní hry
Výše pokuty: 1 000 Kč
Porušení § 5j zák. č. 40/1995 Sb.
Forma pokuty (rozhodnutí): Bloková pokuta
V postoupeném podnětu bylo uvedeno, že na instagramovém profilu kontrolované
osoby byla umístěna reklama na hazardní hru. Z obsahu podnětu bylo zřejmé, že formou instragramového příspěvku zpracovala a vyhlásila kontrolovaná osoba soutěž o videoherní konzoli x-box včetně jedné hry s fotbalovou tematikou. Bylo porušeno ustanovení § 5j odst. 3 zákona o regulaci reklamy, kde je uvedeno, že reklama  na hazardní hru musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: „Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“

• Sociální síť: Facebook
Podnět: klamavá reklama na poskytování EFT terapií
Výše pokuty: 500 Kč
Porušení § 2 odst. 1 písm. b) zák. č. 40/1995 Sb.
Forma pokuty (rozhodnutí): Bloková pokuta
V reklamě na Facebookovém profilu kontrolované osoby bylo uvedeno “Terapie pro lepší život”. Reklama obsahovala slovo „terapie“, (bez patřičné registrace nestátního zdravotnického zařízení, nelze propagovat jakékoli léčebné účinky, používat slovo „terapie), jedná se o uvedení nepravdivého údaje v reklamě, o obchodní praktiku, kterou lze ve smyslu ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, považovat za nekalou (§ 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Soubory ke stažení