2019

Informace poskytnutá dle z. č. 106/1999 Sb. - poskytovatelé dopravních služeb

Dne 10. 4. 2019 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost o informace podle z .č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k poskytovatelům dopravních služeb pro Plzeňský kraje. Po doplnění údajů k osobě žadatele byla informace dne 2. 5. 2019 poskytnuta.

Informace poskytnutá dle z. č. 106/1999 Sb. - výše pokuty udělená zadavateli reklamy

Dne 2. 4. 2019 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost podle z č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k výši pokuty udělené zadavateli reklamy. Dne 16. 4. 2019 bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (osobní údaje) a dne 17. 4. 2019 byla informace poskytnuta.

Informace poskytnutá dle z. č. 106/1999 Sb. - počty uzavřených dohod o pracovní činnosti a o provedení práce

Dne 3. 4. 2019 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k počtu uzavřených dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Informace byla dne 17. 4. 2019 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o rozhodnutích o odmítnutí žádosti o informace v roce 2018

Dne 29. 3. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 15. 4. 2019.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o písemnostech KÚPK ke zprávám o šetření KVOP

Dne 22. 3. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 8. 4. 2019.