2019

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a evidence stížností za rok 2018

Dne 14. 1. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 29. 1. 2019.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - geologické práce

Dne 14. 1. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 25. 1. 2019.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o počtu dětí ve věku 0-15 a mladistvých 15-18 let, kteří nemají t.č. svého PLDD a jejichž zdravotní karty jsou uloženy na KÚPK

Dne 5. 2. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 8. 2. 2019.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - organizační řád a pravidla pro zastupování vedoucích pracovníků

Dne 4. 1. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 21. 1. 2019.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - geologické práce - počet řízení a rozhodnutí

Dne 14. 1. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 21. 1. 2019.