2019

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o řízeních a podnětech pana XY a uvedených obchodních společností

Dne 12. 6. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 4. 7. 2019 po úhradě vyčíslených nákladů.

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb. - personální oblast

Dne 16. 5. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se personální oblasti. Dne 23. 5. 2019 byl poskytnut odkaz na zveřejněnou informaci a dne 31. 5. 2019 byla informace částečně poskytnuta.

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb. - oblast BOZP a informatiky

Dne 16. 5. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se oblasti BOZP a informatiky. Dne 23. 5. 2019 byl poskytnut odkaz na zveřejněnou informaci, dne 31. 5. 2019 bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti a téhož dne byly informace částečně poskytnuty.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o náhradách škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu a o celkových regresech náhrady škod

Dne 9. 5. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 23. 5. 2019.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vztahující se k žádosti o dotaci poskytnuté Plzeňským krajem

Dne 2. 5. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informaci podle z č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dne 9. 5. 2019 byla žádost částečně vyřízena odkazem na zveřejněnou informaci a dne 17. 5. 2019 byla informace částečně poskytnuta.