2019

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - souhlas s provozováním zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů

Dne 11. 2. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 19. 2. 2019.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - údaje o pěstounské péči v PK

Dne 3. 2. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 14. 2. 2019.

Informace poskytnuté dle z. č. 106/1999 Sb. - přestupky spočívající v umístění reklamního sdělení

Dne 1. 2. 2019 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací k projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, nebo slevového kupónu na kliku vstupních dveří nemovitosti, nebo kliku dveří "předzahrádky". Informace byla dne 15. 2. 2019 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o regsitraci a řízeních vedených se společnosti Medinel s.r.o.

Dne 25. 1. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 11. 2. 2019.

Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - povolení k provozování vodovodů a kanalizací

Dne 13. 1. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 8. 2. 2019.