Informace poskytnutá dle z. č. 106/1999 Sb. - počty uzavřených dohod o pracovní činnosti a o provedení práce

29. dubna 2019 09:10, aktualizováno 08:10,

Dne 3. 4. 2019 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena elektronická žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požádal sdělení informace, cit.:“

„1. Počet uzavřených Dohod o pracovní činnosti v roce 2017 včetně doby jejich trvání.

2. Počet uzavřených Dohod o pracovní činnosti v roce 2018 včetně doby jejich trvání.

3. Počet uzavřených Dohod o pracovní činnosti v roce 2019 včetně doby jejich trvání.

4. Počet uzavřených Dohod o provedení práce v roce 2017 včetně doby jejich trvání.

5. Počet uzavřených Dohod o provedení práce v roce 2018 včetně doby jejich trvání.

6. Počet uzavřených Dohod o provedení práce v roce 2019 včetně doby jejich trvání.“

Informace byla dne 17. 4. 2019 poskytnuta - viz příloha níže.

Soubory ke stažení