2019

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí o uložení pokuty - reklama na doplňky stravy

Dne 26. 3. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 3. 4. 2019.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - krajské referendum

Dne 22. 3. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 2. 4. 2019.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o posuzování vlivu na životní prostředí u střelnic

Dne 10. 3. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 25. 3. 2019.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k dopravci - STUDENT AGENCY k.s.

Dne 13. 3. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 25. 3. 2019.

Informace poskytnutá podle z. č. 106/1999 Sb. - územní plánování a počty řízení o vyjímce podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Dne 6. 3. 2019 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 20. 3. 2019 poskytnuta.