Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o rozhodnutích o odmítnutí žádosti o informace v roce 2018

23. dubna 2019 08:20, aktualizováno 07:20,

Dne 29. 3. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 15. 4. 2019.

Žádost směřovala k poskytnutí následujících informací: "zaslání jednotlivých vydaných rozhodnutí, kterými byly krajským úřadem odmítnuty zcela nebo částečně žádosti o poskytnutí informací za rok 2018.“

K žádosti KÚPK zaslal 20 rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace, z nichž 3 rozhodnutí jsou rozhodnutí o úplném odmítnutí žádosti o informace a 17 z nich odmítá žádost o informace co do konkrétních částí.

KÚPK vzhledem k ochraně osobních údajů obsažených v rozhodnutích a vzhledem k rozsáhlosti příloh zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.