2019

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - registrované partnerství a adopce

Dne 1. 3. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty dne 8. 3. 2019.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o nedostatcích a kontrolních zjištěních z provedených přezkumů hospodaření obcí

Dne 25. 1. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 6. 3. 2019 po doplnění žádosti na výzvu.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o stanovisku k provozování střelnice Sedlečko

Dne 20. 2. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 5. 3. 2019.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o odvolacích řízeních poti rozhodnutí ředitelů středních škol o vyloučení žáka

Dne 7. 2. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 21. 2. 2019.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - veřejné sbírky na záchranu a obnovu památek

Dne 5. 2. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 19. 2. 2019.