Informace poskytnutá dle z. č. 106/1999 Sb. - výše pokuty udělená zadavateli reklamy

29. dubna 2019 09:29, aktualizováno 08:29,

Dne 2. 4. 2019 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena elektronická žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Bylo požadováno sdělení informace, cit.:

„A)Žádáme Úřad o poskytnutí informace o tom, jakým způsobem byla udělena pokuta zadavateli reklamy "Pivní pálenka, dokonalá milenka". Pokud se jednalo
o pokutový blok, žádáme o poskytnutí naskenovaného pokutového bloku.

B)Žádáme Úřad o poskytnutí informace o výši pokuty, která byla udělena za reklamu "Pivní pálenka, dokonalá milenka".“

Dne 16. 4. 2019 bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (osobní údaje) a dne 17. 4. 2019 k jednotlivým bodům žádosti sdělil KÚPK následující informace.

ad A) Pokuta byla uložena dne 7. 11. 2018 příkazovým blokem na pokutu na místě zaplacenou č. D 0169530. Anonymizovanou kopii pokutového bloku poskytujeme v příloze.

ad B) Výše pokuty je 500,- Kč.

Poskytnutá anonymizovaná kopie pokutového bloku je přiložena níže v příloze.

Soubory ke stažení