Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o písemnostech KÚPK ke zprávám o šetření KVOP

23. dubna 2019 08:03, aktualizováno 07:03,

Dne 22. 3. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 8. 4. 2019.

Žádost směřovala k poskytnutí následujících informací: písemnost sp.zn. 6216/2016/VOP/MPO a dvě související písemnosti, zpráva o šetření KVOP ke sp.zn. 7758/2017/VOP/JMA.

Žadateli byla poskytnuta: Písemnost sp.zn. 6216/2016/VOP/MPO ze dne 28. 4. 2017, Písemnost sp.zn. 7758/2017/VOP/JMA ze dne 16. 5. 2018, Písemnost sp.zn. 7758/2017/VOP/JMA ze dne 4. 10. 2018.

Tyto písemnosti KÚPK nezveřejňuje s ohledem na ochranu osobních údajů žadatele a dalších fyzických osob.