2019

Informace poskytnuté dle InfZ - finanční prostředky z rozpočtu PK na azylové domy, dětské domovy a sociálně aktivizační služby

Dne 30. 10. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 11. 11. 2019.

Informace poskytnuté dle InfZ - seznam řízení podle zákona o regulaci reklamy - protiprávní jednání na sociálních sítích

Dne 16. 10. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla částečně poskytnuta dne 31. 10. 2019.

Informace poskytnuté dle InfZ - počet správních řízení pro porušení zákona o regulaci reklamy

Dne 1. 11. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 7. 11. 2019.

Informace poskytnuté dle InfZ - regulace reklamy na zdravotnické prostředky

Dne 17. 10. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 29. 10. 2019.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - návrh usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3808/19 ze dne 26. 8. 2019

Dne 24. 9. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty dne 21. 10. 2019, resp. dne 30. 12. 2019.