2019

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam řízení podle zákona o regulaci reklamy - protiprávní jednání na soc. sítích (Facebook, Twitter, Instagram a Youtube)

Dne 12. 8. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 15. 8. 2019.

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb. - uzavřené smlouvy

Dne 24. 7. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se uzavřených smluv. Žadateli byl dne 29. 7. 2019 poskytnut odkaz na zveřejněnou informaci.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o zákonodárné iniciativě Plzeňského kraje

Dne 26. 7. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 5. 8. 2019.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - dotace na sociální služby

Dne 7. 7. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 19. 7. 2019.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam příjemců "kotlíkových" dotací

Dne 28. 6. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Část informace byla poskytnuta dne 8. 7. 2019.