2019

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - řízení o odstranění stavby pro reklamu (2017 - 2019)

Dne 20. 8. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 3. 9. 2019.

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí odboru životního prostředí

Dne 13. 8. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požadující rozhodnutí odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Žadateli byla informace poskytnuta dne 28. 8. 2019.

Informace poskytnutá podle z. č. 106/1999 Sb. - splnění oznamovací povinnosti podle zákona o státní památkové péči

Dne 31. 7. 2019 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ke splnění oznamovací povinnosti podle zákona o státní památkové péči obcí Obora. Po doplnění žádosti dne 6. 8. 2019 žadatelem byla informace poskytnuta elektronicky dne 20. 8. 2019

Poskytnuté informace podle z. č. 106/1999 Sb. - podpora znevýhodněných dětí v oblasti sportu a tělovýchovy

Dne 12. 7. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci podpory znevýhodněných dětí v oblasti sportu a tělovýchovy. Žádost byla dne 8. 8. 2019 na výzvu žadatelem doplněna a dne 21. 8. 2019 byly informace poskytnuty.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - adresář obcí v PK

Dne 13. 8. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 16. 8. 2019.