2019

Informace poskytnutá podle z. č. 106/1999 Sb. - etický kodex zaměstnanců

Dne 14. 10. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se etiky ve veřejné správě a etického kodexu zaměstnanců Plzeňského kraje. Informace byla dne 29. 10. 2019 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o dokumentu č.j.: PK-RR/3337/19 ze dne 19. 9. 2019

Dne 1. 10. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 15. 10. 2019.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - dopravní režim na hraničním přechodu Pavlův Studenec-Bärnau

Dne 18. 9. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 26. 9. 2019.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - STK

Dne 5. 9. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 16. 9. 2019.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o billboardech a jejich odstraňování z ochranného pásma silnic

Dne 2. 9. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly z části poskytnuty dne 9. 9. 2019, když část žádosti byla pro nepříslušnost KÚPK odložena.