2019

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o platech a odměnách vedoucích odborů a odměnách náměstků hejtmana

Dne 5. 3. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 19. 3. 2019.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vztahující se k projednávání přestupků před Komisí pro projednávání přestupků města Všeruby a Města Touškov

Dne 27. 2. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 14. 3. 2019.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - rozhodnutí o přestupcích podle zákona o státní památkové péči

Dne 1. 3. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 15. 3. 2019 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o vyjádřeních ředitele KÚPK ke zprávám o šetření KVOP

Dne 8. 1. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly po výzvě poskytnuty dne 14. 3. 2019.

Informace poskytnuté podle z. č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí ve věci regulace reklamy

Dne 28. 2. 2019 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k rozhodnutím ve věci regulace reklamy. Informace byla dne 13. 3. 2019 poskytnuta.